[Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo] - Art. 463. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 463. - [Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  463.  [Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo]

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.