[Zapłata wynagrodzenia przez zamawiającego] - Art. 443. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 443. - [Zapłata wynagrodzenia przez zamawiającego] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  443.  [Zapłata wynagrodzenia przez zamawiającego]
1. 
Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
2. 
Zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za poszczególne części. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy.
3. 
Zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wynagrodzenia należnego wykonawcy.