[Udzielenie zamówienia w trybie podstawowym] - Art. 275. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 275. - [Udzielenie zamówienia w trybie podstawowym] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  275.  [Udzielenie zamówienia w trybie podstawowym]

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:

1)
wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo
2)
może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych, albo
3)
prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.