[Negocjacje bez ogłoszenia - definicja] - Art. 208. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 208. - [Negocjacje bez ogłoszenia - definicja] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  208.  [Negocjacje bez ogłoszenia - definicja]
1. 
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
2. 
Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.