[Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu] - Art. 144. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2021.1129 t.j. - OpenLEX

Art. 144. - [Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1129 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 3 września 2022 r.
Art.  144.  [Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu]
1. 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
2. 
Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, należycie uzasadniona przez zamawiającego, może on wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.