[Przetarg ograniczony - definicja] - Art. 140. - Prawo zamówień publicznych. - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 140. - [Przetarg ograniczony - definicja] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  140.  [Przetarg ograniczony - definicja]

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania ofert.