[Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia zasobów] - Art. 120. - Prawo zamówień... - Dz.U.2022.1710 t.j. - OpenLEX

Art. 120. - [Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia zasobów] - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1710 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  120.  [Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia zasobów]

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.