Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.33.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1962 r.
Art.  39.
1. Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego.
2. Równocześnie z dokumentem patentowym wydaje się świadectwo autorskie, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 14 ust. 4.
3. Częścią składową dokumentu patentowego i świadectwa autorskiego jest opis patentowy.