Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.33.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1962 r.
Art.  2.

Przepisów niniejszego prawa nie stosuje się do:

1) naukowych zasad i naukowych odkryć,
2) nowych odmian i gatunków roślin i zwierząt,
3) sposobów leczenia chorób w dziedzinie medycyny i weterynarii oraz ochrony roślin,
4) ulepszeń z dziedziny organizacji administracji.