Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.33.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1962 r.
Art.  15.

Własność wynalazku i wyłączne prawo jego stosowania stwierdza się przez udzielenie patentu.