Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.33.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1962 r.
Art.  144.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1962 r.