Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.33.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 1962 r.
Art.  132.

Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi zaniechania używania i zbywania wytworzonych bezprawnie przedmiotów oraz środków przeznaczonych wyłącznie do wytwarzania tych przedmiotów (art. 56) te przedmioty i środki używa lub zbywa, podlega karze grzywny. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.