Nowość Art. 61. - [Cel środowiskowy dla obszarów chronionych] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.1087 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2024 r. do: 21 grudnia 2024 r.
Art.  61.  [Cel środowiskowy dla obszarów chronionych]
1. 
Celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań.
2. 
Cel środowiskowy, o którym mowa w ust. 1, realizuje się w szczególności przez podejmowanie działań zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.