[Cel środowiskowy dla jednolitych części wód podziemnych] - Art. 59. - Prawo wodne. - Dz.U.2021.2233 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Cel środowiskowy dla jednolitych części wód podziemnych] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  59.  [Cel środowiskowy dla jednolitych części wód podziemnych]

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

1)
zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
2)
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3)
ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.