Nowość Art. 57. - [Cel środowiskowy dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.1087 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2024 r. do: 21 grudnia 2024 r.
Art.  57.  [Cel środowiskowy dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych]

Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego.