Nowość Art. 56. - [Cel środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.1087 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2024 r. do: 21 grudnia 2024 r.
Art.  56.  [Cel środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione]

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.