Art. 23. - [Śródlądowe wody stojące] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.624 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2021 r. do: 7 grudnia 2021 r.
Art.  23.  [Śródlądowe wody stojące]
1. 
Śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi.
2. 
Przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami.