Art. 61. - [Delegacja ustawowa - rodzaje wynalazków dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa] - Prawo własności przemysłowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1170 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2023 r.
Art.  61.  [Delegacja ustawowa - rodzaje wynalazków dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wynalazków dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa oraz tryb postępowania z takimi wynalazkami, zarówno przed stwierdzeniem przez właściwy organ, czy są to wynalazki tajne, jak też po wydaniu postanowienia o ich tajności.