Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.286 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  308.  [Wprowadzenie do obrotu towarów z fałszywym wyróżnikiem]

Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.