[Zakaz wprowadzania do obrotu obligacji emitowanych przez upadłego] - Art. 491. - Prawo upadłościowe. - Dz.U.2022.1520 t.j. - OpenLEX

Art. 491. - [Zakaz wprowadzania do obrotu obligacji emitowanych przez upadłego] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  491.  [Zakaz wprowadzania do obrotu obligacji emitowanych przez upadłego]

Nie można wprowadzać do obiegu obligacji emitowanych przez upadłego, które są jego własnością. Obligacje takie podlegają umorzeniu.