Art. 29. - [Zwrot wniosku, gdy nie można nadać sprawie dalszego biegu] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  29.  [Zwrot wniosku, gdy nie można nadać sprawie dalszego biegu]

Jeżeli na skutek braku lub wskazania nieprawidłowego adresu dłużnika lub niewykonania innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu, wniosek o ogłoszenie upadłości zwraca się.