Art. 28. - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  28. 

(uchylony).