[Sprzedaż nieruchomości przez syndyka] - Art. 108. - Prawo upadłościowe. - Dz.U.2022.1520 t.j. - OpenLEX

Art. 108. - [Sprzedaż nieruchomości przez syndyka] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  108.  [Sprzedaż nieruchomości przez syndyka]

Sprzedaż przez syndyka w toku postępowania upadłościowego nieruchomości upadłego wywołuje takie same skutki w stosunku do umowy najmu lub dzierżawy, jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.