[Obowiązywanie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości] - Art. 107. - Prawo upadłościowe. - Dz.U.2022.1520 t.j. - OpenLEX

Art. 107. - [Obowiązywanie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  107.  [Obowiązywanie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości]
1. 
Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego wiąże strony, jeżeli przedmiot umowy przed ogłoszeniem upadłości został wydany najemcy lub dzierżawcy.
2. 
Pobranie z góry przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości czynszu najmu za czas dłuższy niż trzy miesiące, a czynszu dzierżawy za czas dłuższy niż sześć miesięcy, licząc w obu przypadkach od dnia ogłoszenia upadłości, jak również rozporządzanie tym czynszem, nie zwalnia najemcy lub dzierżawcy od obowiązku zapłaty czynszu do masy upadłości.