Art. 10. - [Upadłość niewypłacalnego dłużnika] - Prawo upadłościowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.794 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.
Art.  10.  [Upadłość niewypłacalnego dłużnika]

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.