Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1228 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2020 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  10.  [Upadłość niewypłacalnego dłużnika]

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.