Art. 174. - [Zgoda abonenta lub użytkownika końcowego] - Prawo telekomunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.34 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  174.  [Zgoda abonenta lub użytkownika końcowego]

Do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.