Art. 87. - [Rachunkowość spółdzielni] - Prawo spółdzielcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.648 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  87.  [Rachunkowość spółdzielni]

Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.