Art. 86. - Prawo spółdzielcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.648 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  86. 

(uchylony).