[Przedmiot działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej] - Art. 138. - Prawo spółdzielcze. - Dz.U.2021.648 t.j. - OpenLEX

Art. 138. - [Przedmiot działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej] - Prawo spółdzielcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.648 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  138.  [Przedmiot działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej]

Przedmiotem działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego oraz działalności na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków. Spółdzielnia może również prowadzić inną działalność gospodarczą.