[Skutki prawne zlecenia rozrachunku] - Art. 254. - Prawo restrukturyzacyjne. - Dz.U.2022.2309 t.j. - OpenLEX

Art. 254. - [Skutki prawne zlecenia rozrachunku] - Prawo restrukturyzacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2022 r.
Art.  254.  [Skutki prawne zlecenia rozrachunku]

W przypadku otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych skutki prawne zlecenia rozrachunku wynikające z jego wprowadzenia do tego systemu oraz wyniki kompensowania są niepodważalne i wiążące dla osób trzecich, jeżeli zlecenie to zostało wprowadzone do tego systemu przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego.