[Postępowania restrukturyzacyjne] - Art. 2. - Prawo restrukturyzacyjne. - Dz.U.2022.2309 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Postępowania restrukturyzacyjne] - Prawo restrukturyzacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2022 r.
Art.  2.  [Postępowania restrukturyzacyjne]

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

1)
postępowaniu o zatwierdzenie układu;
2)
przyspieszonym postępowaniu układowym;
3)
postępowaniu układowym;
4)
postępowaniu sanacyjnym.