Art. 11. - [Wniosek restrukturyzacyjny a wniosek o ogłoszenie upadłości] - Prawo restrukturyzacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r.
Art.  11.  [Wniosek restrukturyzacyjny a wniosek o ogłoszenie upadłości]

W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.