Art. 62. - [Odpowiedzialność za przedwczesny odjazd, opóźniony przyjazd lub odwołanie środka transportowego] - Prawo przewozowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.8 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  62.  [Odpowiedzialność za przedwczesny odjazd, opóźniony przyjazd lub odwołanie środka transportowego]
1. 
Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego.
2.  4
 Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
4 Z dniem 11 grudnia 2008 r. art. 62 ust. 2 w zakresie obejmującym zwrot "jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika", został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 76 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r., sygn. akt K 37/07 (Dz.U.2008.219.1408).