Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1292 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  53.  [Protokół kontroli]

Ustalenia kontroli zamieszcza się w protokole kontroli.