Art. 53. - [Protokół kontroli] - Prawo przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.221 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  53.  [Protokół kontroli]

Ustalenia kontroli zamieszcza się w protokole kontroli.