[Definicja przedsiębiorcy] - Art. 4. - Prawo przedsiębiorców. - Dz.U.2021.162 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Definicja przedsiębiorcy] - Prawo przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  4.  [Definicja przedsiębiorcy]
1. 
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
2. 
Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
3. 
Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określają odrębne przepisy.