[Definicja działalności gospodarczej] - Art. 3. - Prawo przedsiębiorców. - Dz.U.2021.162 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Definicja działalności gospodarczej] - Prawo przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  3.  [Definicja działalności gospodarczej]

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.