Art. 2. - [Wolność działalności gospodarczej i równość przedsiębiorców] - Prawo przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.221 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  2.  [Wolność działalności gospodarczej i równość przedsiębiorców]

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.