Art. 16. - [Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców] - Prawo przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.221 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  16.  [Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców]
1. 
Na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców stoi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. 
Zakres i sposób działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców określają odrębne przepisy.