Art. 12. - [Zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania] - Prawo przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.221 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  12.  [Zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania]

Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.