Art. 9. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  9.

Wyroby, surowce, półfabrykaty i złom wymienione w art. 7 pkt 1, 2 i 6 oraz w art. 8 mogą być zgłaszane do urzędów probierczych w celu badania i ocechowania w takim samym trybie, jak wyroby podlegające obowiązkowi zgłoszenia w celu badania i ocechowania.