Art. 5. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  5. 1

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ustali:

1)
próby dla wyrobów z metali szlachetnych,
2)
dopuszczalne odchylenie zawartości metalu szlachetnego poniżej prób ustalonych zgodnie z pkt 1,
3)
inne szczególne warunki co do zawartości metalu szlachetnego, którym odpowiadać powinny wyroby z tych metali.
1 Art. 5 zmieniony przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.