Art. 25. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  25.

Wyroby z metali szlachetnych zbadane i ocechowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie wymagają ponownego badania i cechowania.