Art. 23. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  23.

Kto wybija lub umieszcza cechy probiercze oznaczające wyższą próbą niż rzeczywista zawartość metali szlachetnych w wyrobie albo kto wprowadza takie wyroby do obrotu handlowego

- podlega karze więzienia do lat 5 i karze grzywny.