Art. 22. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  22.

Kto nie będąc uprawniony wybija lub umieszcza cechy probiercze

- podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.