Art. 21. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  21.

Kto nie będąc uprawniony wytwarza znaczniki probiercze, takie znaczniki przechowuje, nabywa lub zbywa

- podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.