Art. 14. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  14.
1.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawują organy administracji probierczej.
2.
Organy administracji probierczej są przy wykonywaniu nadzoru uprawnione do przeprowadzania kontroli w miejscach wytwarzania, przerobu, naprawy i sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych.