Art. 12. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  12.
1.
Urzędy probiercze dokonują na wniosek zgłaszającego badania jakości kamieni szlachetnych i wydają świadectwa ekspertyzy.
2.
Prezes Głównego Urzędu Miar ustali metody badania i oceny kamieni szlachetnych.