Art. 11. - Prawo probiercze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.
Art.  11. 3

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości określi tryb postępowania z wyrobami z metali szlachetnych, nie czyniącymi zadość najniższej próbie ustalonej zgodnie z art. 5.

3 Art. 11 zmieniony przez art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.