Art. 47. - [Uchylanie się od opublikowania komunikatu urzędowego, orzeczenia, listu gończego] - Prawo prasowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1914 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2018 r.
Art.  47.  [Uchylanie się od opublikowania komunikatu urzędowego, orzeczenia, listu gończego]

Kto wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 34 i 35 uchyla się od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu lub innego organu państwowego, jak również listu gończego

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.