Art. 37b. - [Zawiadomienie o wyroku skazującym za przestępstwo prasowe] - Prawo prasowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1914 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2018 r.
Art.  37b.  [Zawiadomienie o wyroku skazującym za przestępstwo prasowe]

Sąd przekazuje właściwemu organowi rejestracyjnemu zawiadomienie o wyroku skazującym za przestępstwa, o których mowa w niniejszym rozdziale, niezwłocznie po uprawomocnieniu.